Konserwacja urządzeń

Przegląd i konserwacja urządzeń technicznych

Regularny przegląd oraz konserwacja urządzeń technicznych utrzymuje sprzęty w bardzo dobrym stanie technicznym. Wydłuża to bezpieczną eksploatację i minimalizuje ryzyko przestojów funkcjonowania firmy spowodowanych awarią maszyn.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku niektóre urządzania zostały objęte dozorem technicznym. Zobowiązuje to osoby eksploatujące te urządzenia do przeprowadzania regularnych konserwacji przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Oferujemy konserwację, naprawę i modernizację: