Konserwacja

Konserwacja urządzeń

Szkolenia z zakresu konserwacji urządzeń technicznych

Obowiązkiem konserwatora jest dokonywanie weryfikacji stanu technicznego oraz prowadzenie dziennika konserwacji urządzeń podlegających pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego. W związku, z czym kładziemy szczególny nacisk na praktyczną część szkolenia z zakresu konserwacji urządzeń technicznych. Uczymy naszych kursantów nie tylko kontrolowania stanu technicznego urządzenia, ale także umożliwiamy przeprowadzenie wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów, a także wykonanie konserwacji poszczególnych podzespołów, elementów oraz urządzeń zabezpieczających.

Dodatkowo dostarczamy wiedzę na temat prawidłowego postępowania w przypadku zaistnienia stanów awaryjnych, a także informujemy, w jaki sposób dokonać sprawdzenia poprawności działania urządzeń. Co więcej, podpowiadamy w jaki sposób wyregulować elementy i urządzania zabezpieczające. Dzielimy się z naszymi kursantami bogatym doświadczeniem oraz przedstawiamy sprawdzoną i rzetelną wiedzę, którą będą oni mogli wykorzystać w codziennej pracy.

Oferujemy szkolenia w zakresie konserwacji takich urządzeń jak:

Wciągniki i wciągarki:

 • Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Suwnice:

 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Żurawie:

 • Żurawie stacjonarne
 • Żurawie samojezdne oraz przewoźne i przenośne
 • Żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe i stacjonarne
 • Żurawie stoczniowe i portowe
 • Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych
 • Żurawie pokładowe
 • Żurawie pływające

Dźwigniki:

 • Dźwigniki do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów
 • Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych
 • Dźwigniki montowane na pojeździe kolejowym (w tym wypornice 10 i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej)

Podesty ruchome:

 • Podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe
 • Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób
 • Podesty ruchome na pojazdach kolejowych

Dźwigi osobowe i towarowe:

 • Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem elektrycznym
 • Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym

Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych:

 • Wywrotnice wagonów
 • Zwałowarko - ładowarki
 • Zwałowarki
 • Przenośniki

Urządzenia do manipulacji kontenerami:

 • Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów 5 przy pracach przeładunkowych

Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach

Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

Wyciągi statków