Obsługa

Obsługa urządzeń

Szkolenia z zakresu obsługi urządzeń technicznych

Osoby, które obsługują urządzenia techniczne powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. Podnosi to poziom bezpieczeństwa oraz zapobiega możliwym wypadkom, do których może dojść w trakcie wykonywania prac. Szkolenia z obsługi urządzeń technicznych stanowią ofertę dla osób, które pragną zdobyć uprawnienia w nowej profesji, jak i tych, które chcą poszerzyć dotychczasowe kompetencje i umiejętności zawodowe. Naszym kursantom gwarantujemy zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne prowadzone przez doświadczonych specjalistów w swojej branży.

Obszerny program naszych szkoleń zapewnia szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu między innymi parametrów oraz budowy urządzeń technicznych, rodzajów urządzeń i ich stateczności, a także mechanizmów oraz urządzeń zabezpieczających. Podczas zajęć praktycznych udostępniamy nowoczesne pojazdy, maszyny oraz urządzenia, których dotyczy tematyka szkolenia. Oferujemy aktualną wiedzę, naukę nowych umiejętności i gruntowne przygotowanie.

Oferujemy szkolenia w zakresie obsługi takich urządzeń jak:

Wciągniki i wciągarki:

 • Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Suwnice:

 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Żurawie:

 • Żurawie stacjonarne
 • Żurawie przewoźne i przenośne
 • Żurawie samojezdne
 • Żurawie szynowe
 • Żurawie wieżowe i szybkomontujące
 • Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych
 • Żurawie pokładowe
 • Żurawie pływające

Podesty ruchome:

 • Podesty ruchome stacjonarne
 • Podesty ruchome wiszące
 • Podesty ruchome masztowe
 • Podesty ruchome przejezdne
 • Podesty na pojazdach kolejowych

Wózki jezdniowe podnośnikowe:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem 10 podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Dźwigi:

 • Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Urządzenia do manipulacji kontenerami:

 • Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych

Podesty i pomosty ruchome z zespołami napędowym w przystaniach promowych:

 • Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych morskich
 • Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych śródlądowych

Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych:

 • Wywrotnice wagonów
 • Zwałowarko - ładowarki
 • Zwałowarki
 • Przenośniki

Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach:

 • Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach