Usługi

Urządzenia techniczne transportu ciągłego oraz bliskiego nie mają przed nami tajemnic.

Dzięki wieloletniej praktyce zawodowej oraz nieustannych szkoleniach w zakresie maszyn ciężkich oferujemy profesjonalne usługi oceny stanu technicznego urządzeń oraz prawidłowego określenia ich resursu. Prowadzimy kompleksowe doradztwo doboru optymalnych rozwiązań oraz sporządzania interpretacji prawnych urządzeń transportu bliskiego oraz ciągłego. Nasi specjaliści świadczą usługi konserwacji, naprawy oraz modernizacji urządzeń technicznych. Poznaj naszą ofertę!

Ocena techniczna

Resurs

Precyzyjne określanie resursu urządzeń technicznych oraz przeprowadzanie oceny ich stanu technicznego.

Doradztwo techniczne

Doradztwo

Kompleksowe oraz profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie urządzeń transportu bliskiego i ciągłego.

Konserwacja urządzeń

Konserewacja

Regularne wykonywanie konserwacji oraz przeglądów urządzeń technicznych zgodnie z zaleceniami UDT.