Konserwacja urządzeń

Konserwacja urządzeń

Przegląd i konserwacja urządzeń technicznych

Regularny przegląd oraz konserwacja urządzeń technicznych pomaga utrzymać urządzenia w bardzo dobrym stanie technicznym. Pozwala to na ich długą i bezpieczną eksploatację oraz minimalizuje ryzyko przestojów urządzeń spowodowanych ich awarią. Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku niektóre urządzania zostały objęte dozorem technicznym. Zobowiązuje to osoby eksploatujące te urządzenia do przeprowadzania regularnych konserwacji przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Oferujemy konserwację oraz serwis urządzeń:

 • Wciągników i wciągarek
 • Suwnic
 • Żurawi
 • Dźwigników
 • Podestów ruchomych
 • Dźwigów osobowych oraz towarowych
 • Urządzeń załadowczych
 • Urządzeń do manipulacji kontenerami
 • Przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach
 • Wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Pomostów z zespołami napędowymi w przystaniach promowych
 • Wyciągów statków
 • Urządzeń portowych oraz stoczniowych