Konserwacja

Szkolenia z zakresu konserwacji urządzeń technicznych

Obowiązkiem konserwatora jest dokonywanie weryfikacji stanu technicznego oraz prowadzenie dziennika konserwacji urządzeń podlegających pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego. W związku, z czym kładziemy szczególny nacisk na praktyczną część szkolenia z zakresu konserwacji urządzeń technicznych. Uczymy kursantów nie tylko kontrolowania stanu technicznego sprzętu, ale także umożliwiamy przeprowadzenie wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów, a także wykonanie konserwacji poszczególnych podzespołów.

Dodatkowo dostarczamy wiedzę na temat prawidłowego postępowania w przypadku wystąpienia awarii, a także informujemy, w jaki sposób przeprowadzić test poprawności działania urządzenia. Co więcej, podpowiadamy, jak wyregulować elementy i urządzania zabezpieczające. Przekazujemy kursantom własne doświadczenia i sprawdzoną wiedzę praktyczną, które pomogą w codziennej pracy.

Oferujemy szkolenia w zakresie konserwacji takich urządzeń jak:

Wciągniki i wciągarki

więcej informacji >>
● Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
● Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Kontakt

Suwnice

więcej informacji >>
● Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczeni
● Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
Kontakt

Żurawie

więcej informacji >>
● Żurawie stacjonarne, samojezdne oraz przewoźne i przenośne
● Żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe i stacjonarne
● Żurawie stoczniowe i portowe
● Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych
● Żurawie pokładowe i pływające
Kontakt

Dźwigniki

więcej informacji >>
● Dźwigniki do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów
● Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych
● Dźwigniki montowane na pojeździe kolejowym (w tym wypornice 10 i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej)
Kontakt

Podesty ruchome

więcej informacji >>
● Podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe
● Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób
● Podesty ruchome na pojazdach kolejowych
Kontakt

Dźwigi osobowe i towarowe

więcej informacji >>
● Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem elektrycznym
● Dźwigi osobowe, towarowo-osobowe i towarowe z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym
Kontakt

Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych:

więcej informacji >>
● Wywrotnice wagonów
● Zwałowarko - ładowarki
● Zwałowarki
● Przenośniki
Kontakt

Urządzenia do manipulacji kontenerami

więcej informacji >>
● Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów 5 przy pracach przeładunkowych
Kontakt

Inne

więcej informacji >>
● Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach
● Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych
● Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
● Wyciągi statków
Kontakt