Resurs

Resurs i ocena stanu technicznego urządzeń

Mianem resursu określa się parametry graniczne stosowane do oceny oraz identyfikacji stanu technicznego urządzeń. Ustalane są one na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnianiem rzeczywistych warunków użytkowania. 

Na mocy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego eksploatujący zobowiązany jest do odtworzenia historii eksploatacji UTB w celu dokonania oceny stanu technicznego urządzenia. Działania te mają za zadanie uregulować obszar eksploatacji UTB z niewiadomą historią oraz przebiegiem urządzeń, zachowując jednocześnie maksymalnie akceptowalny stopień ich bezpiecznego użytkowania.  Określenie resursu w Educrane odbywa się na podstawie dostępnej aktualnej wiedzy technicznej oraz dobrej praktyki inżynierskiej.
W przypadku przekroczenia resursu UTB zalecamy skorzystanie z przeprowadzenia oceny stanu technicznego z pomocą naszych specjalistów.