Obsługa

Szkolenia z zakresu obsługi urządzeń technicznych

Operatorzy urządzeń technicznych zobligowani są do posiadania stosownych uprawnień. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz zapobieganie ewentualnym wypadkom zagrażającym życiu i zdrowiu to tylko niektóre z powodów, które powinny zadecydować o konieczności posiadania odpowiednich kwalifikacji przez pracowników.

Szkolenia z obsługi urządzeń technicznych stanowią ofertę dla osób, które pragną zdobyć uprawnienia w nowej profesji, jak i tych, które chcą poszerzyć dotychczasowe kompetencje i umiejętności zawodowe. Naszym kursantom gwarantujemy zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne prowadzone przez doświadczonych specjalistów w branży.  Obszerny program szkoleń zapewnia specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu między innymi parametrów oraz budowy urządzeń technicznych, rodzajów sprzętów, ich stateczności, a także mechanizmów oraz maszyn zabezpieczających. Podczas zajęć praktycznych udostępniamy nowoczesne sprzęty, których dotyczy tematyka szkolenia. Oferujemy naukę nowych umiejętności i gruntowne przygotowanie. 

Oferujemy szkolenia w zakresie obsługi takich urządzeń jak:

Wciągniki i wciągarki

więcej informacji >>
● Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
● Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Kontakt

Suwnice

więcej informacji >>
● Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczeni
● Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
Kontakt

Żurawie

więcej informacji >>
● Żurawie stacjonarne, samojezdne oraz przewoźne i przenośne
● Żurawie wieżowe, szybkomontujące, szynowe i stacjonarne
● Żurawie stoczniowe i portowe
● Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych
● Żurawie pokładowe i pływające
kontakt

Podesty ruchome

więcej informacji >>
● Podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe
● Podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób
● Podesty ruchome na pojazdach kolejowych
Kontakt

Wózki jezdniowe podnośnikowe

więcej informacji >>
● Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
● Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem 10 podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
kontakt

Dźwigi

więcej informacji >>
● Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne
Kontakt

Urządzenia do manipulacji kontenerami

więcej informacji >>
● Urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów 5 przy pracach przeładunkowych
Kontakt

Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych:

więcej informacji >>
● Wywrotnice wagonów
● Zwałowarko - ładowarki
● Zwałowarki
● Przenośniki
Kontakt

Podesty i pomosty ruchome z zespołami napędowym w przystaniach promowych

więcej informacji >>
● Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych morskich
● Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych śródlądowych
Kontakt