You are currently viewing Bezpieczna eksploatacja żurawi – zanim zaczniesz, sprawdź czy spełniasz zaświadczenia

Bezpieczna eksploatacja żurawi – zanim zaczniesz, sprawdź czy spełniasz zaświadczenia

Żurawie to urządzenia transportu bliskiego, które mimo zróżnicowanego wyglądu łączy możliwość przemieszczania ciężkich ładunków. Wykorzystywane najczęściej podczas sporych projektów budowlanych maszyny nie mogą być obsługiwane przez każdego. Do obsługi i konserwacji żurawi wymagane jest posiadanie niezbędnych kwalifikacji udokumentowanych stosownym zaświadczeniem kwalifikacyjnym, wydanym przez jednostkę dozoru technicznego (UDT). By zyskać dokument potwierdzający umiejętności obsługi żurawi, należy zakończyć egzamin kwalifikacyjny z wynikiem pozytywnym. Znajomość prawidłowej eksploatacji i obsługa maszyn zgodnie z instrukcją minimalizuje ryzyko uszkodzenia sprzętu oraz nieumyślnego spowodowania wypadku. To na osobie obsługującej żurawia spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu i oceny jego stanu przed rozpoczęciem prac. Pominięcie kwestii związanych z bezpieczeństwem naraża wszystkich pracowników na straty.

Jakie aspekty bezpieczeństwa dopuszczają żurawia do użytku?

Przed rozpoczęciem pracy, osoba obsługująca żuraw powinna upewnić się czy maszyna przeszła obowiązkowe przeglądu konserwacyjne i czy są one potwierdzone podpisem uprawnionego konserwatora. Standardowy, codzienny przegląd żurawia obejmuje:

  • sprawdzenie mechanizmu podnoszenia, zmiany wysięgu i jazdy pod kątem uszkodzeń;
  • sprawdzenie panelu sterowniczego, sygnalizacji i oświetlenia;
  • upewnienie się odnośnie stateczności żurawia.

Ponadto obsługujący żuraw powinien otrzymać polecenie od przełożonego, które obejmuje instrukcje dotyczące wykonania określonych prac – powinny być one bezwzględnie przestrzegane. Określony musi zostać również obszar działania żurawia, z uwzględnieniem zabezpieczenia terenu barierkami bądź taśmą ostrzegawczą, sugerującą trwanie prac. Również zakończenie prac powinno przebiegać zgodnie z obowiązującymi na budowie zasadami bezpieczeństwa; urządzenie powinno zostać zabezpieczone przed dostępem nieuprawnionych osób. W przypadku jakim są żurawie przenośne i przejezdne należy je zabezpieczyć w pozycji transportowej zgodnie z instrukcjami wytwórcy maszyny. Zdarza się, że obsługujący żurawie zapominają o tym, by zabezpieczyć wysięgnik przed niekontrolowanym obrotem podczas jazdy – tymczasem jest to bardzo istotny element. Dodatkowo podczas przejazdu pod wiaduktami czy w tunelach, należy kontrolować wysokość żurawia.

Co zrobić w przypadku uszkodzonego żurawia?

Żurawie to maszyny przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach, w związku z czym narażone są na masę uszkodzeń. Najczęściej problem występuje ze strony układu hydraulicznego (wyciek cieczy roboczej). Nadmierne obciążenie urządzenia jest w stanie wygenerować wiele kłopotów, na przykład uszkodzenie wysięgnika, będącego najbardziej narażonym na awarie elementem żurawia wieżowego. W przypadku pojawienia się uszkodzenia w trakcie prac, należy od razu je przerwać i zgłosić awarię do firmy dysponującej szeroką wiedzą praktyczną oraz techniczną, bezpośrednio związaną z branżą. Naprawa żurawi wymaga umiejętności i dokładności, a także świadomości ryzyka, jakie może nieść błąd – cechują się nią nasi eksperci z Educrane! oferujący naprawę oraz modernizację urządzeń technicznych. Samodzielne próby naprawy żurawia lub zlekceważenie pojawienia się usterek w wielu przypadkach kończyło się tragicznie. Zamiast kombinować, warto zlecić naprawę specjalistom. Oszczędzi się nie tylko czas, ale też własne zdrowie.

Dodaj komentarz